Ochranné prvky kávy Lishou

OCHRANNÉ PRVKY A ZNAKY ORIGINÁLNÍ KÁVY LISHOU

Kava-Lishou

Vodoznak Baian, náhodně umístěn po celém sáčku na obou stranách. Sáček musí mít zlaté písmo a růžový rámeček na spodní straně.

Kava-Lishou

Bílý čtverec v pravo dole slouží od roku 2015 jako značka originality, bez tohoto znaku se momentálně originál kávička nevyrábí.

Kava-Lishou

QR kód s logem Baian a hologramem je důležitý pro rozpoznání pravé kávy od falešné.

Kava-Lishou

Výkonní norma a označení místa výroby kávy (továrna).

Kava-Lishou

Batchnumber + produktová licence a datum výroby, který je velmi důležitý protože pravá káva ma minimální dobu trvanlivosti 2 roky a falešná káva klidně 3 a více.

Kava-Lishou

Batchnumber nebo také datum výroby musí být uveden na této straně obalu

Kava-Lishou

Přejeme vám co nejvíce ztracených kil 🙂